Recensies boekwerk Jan Clijnk in het blad Bromfiets

Een recensie van het Boekwerk "Jan Clijnk - Het Atoomkanon van Helmond" is in de bekende blad "Bromfiets" van jan/feb 2019 gepubliceerd door hoofdredacteur Wout Meppelink. Daarvoor onze hartelijke dank.

 

Bron: Het oudste Bromfietsblad "Bromfiets"