Recensies boekwerk Jan Clijnk in het blad Motorrijwiel

Een recensie van het Boekwerk "Jan Clijnk - Het Atoomkanon van Helmond" is in de bekende blad "Het Motorrijwiel" van jan/feb 2019 gepubliceerd door Motorrijwiel reporter Frank van Oortmerssen en hoofdredacteur Hans van Dissel. Daarvoor onze hartelijke dank.

Verslag boekpresentatie Jan Clijnk - Het Atoomkanon van Helmond d.d. 9 oktober 2018 door Frank van Oortmerssen.
Bron: Het Motorrijwiel

Recensie boekwerk Jan Clijnk - Het Atoomkanon van Helmond door hoofdredacteur Hans van Dissel.
Bron: Het Motorrijwiel