Interview Omroep LvC / Boekpresentatie Jan Clijnk


Dinsdagmorgen 14 augustus j.l. een leuk radio-interview afgelegd met Omroep Land van Cuijk omtrent de aankomende boekpresentatie van Jan Clijnk in het Speelhuis te Helmond d.d. 9 oktober 2018.

We proberen op een later tijdstip nog een digitale versie te ontvangen van dit interview.

We krijgen op dit moment al diverse aanvragen van geïnteresseerden binnen, die het boek willen bestellen.

Het boekwerk Jan Clijnk - Het Atoomkanon van Helmond is na 9 oktober o.a. te bestellen via deze website www.motocrossderazen.com

Marcel Hermans