Jeffrey Herlings en gemeente Sint Anthonis

In het najaar van 2014 kocht Motorcrosser Jeffrey Herlings een riant verblijf aan de rand van het dorp Oploo en schreef zich in als officieel inwoner van de gemeente Sint Anthonis.

Na de grootschalige Reünie Motocross der Azen te Sint Anthonis in september 2014, bleven wij goede contacten behouden met de toenmalige burgemeester van de gemeente Sint Anthonis, mevrouw Marleen Sijbers.

Zij geraakte zeer enthousiast met de Motorsport, lees Motocross en volgde ook de verrichtingen van de streekgenoot Jeffrey Herlings op de voet.

Er werd zelfs een whatsapp groep aangemaakt en elke zondag werden de resultaten van Jeffrey nauwlettend besproken via de groepsapp.

De gemeente Sint Anthonis stelde een budget beschikbaar om een banner te ontwerpen en te drukken met daarbij het logo van de gemeente Sint Anthonis en uiteraard een foto van Jeffrey Herlings zelf, zie foto.

In deze periode werd er ook onderling gebrainstormd met de gemeente om de Motocross, zoals we die kennen in Sint Anthonis, weer op het allerhoogste niveau terug te krijgen binnen de gemeente.

Daarbij werd een commissie gevormd, waarbij enkele ambtenaren van de gemeente Sint Anthonis betrokken waren inclusief de burgemeester en een aantal externe personen.

In september 2017 hebben we de MXGP van Assen bezocht en de burgemeester wegwijs gemaakt in het Grand Prix wereldje.

Er werden in de loop der tijd serieuze gesprekken en correspondentie gevoerd met de hoofdpromotor uit Italië, destijds genaamd Youthstream en tegenwoordig Infront.

De plannen werden verder uit ontwikkeld op het recreatiepark De Bergen in Wanroij om daar een Grand Prix Motocross te organiseren, omdat hier meerdere grote evenementen met toeschouwersaantallen van boven de 10.000 tot 20.000 plaatsvonden en er vele vaste voorzieningen aanwezig zijn.

Uiteindelijk mondde dit in het voorjaar van 2018 uit in een officieel geregistreerde Stichting, genaamd MXGP Sint Anthonis.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in Sint Anthonis, werden de gesprekken met de betrokkene ambtenaren en verantwoordelijke wethouder wederom opgeschaald.

Al snel bleek dat we niet voldoende medewerking kregen vanuit de gemeente. Het vertrouwen tussen beide partijen zakte tot een triest dieptepunt.

In september 2018 was de toenmalige burgemeester, mevrouw Marleen Sijbers samen met haar man getuige van de vierde Wereldtitel op het TT circuit van Assen.

In het najaar van 2018 hebben we als Stichting tevergeefs getracht om de kersverse Wereldkampioen Jeffrey Herlings te betrekken bij de gemeente Sint Anthonis voor een eventuele huldiging of samenkomst bij het gemeentehuis.

In het voorjaar van 2020 werd op advies van de gemeente opgestart met het indienen van de juiste vergunningen voor de organisatie van een Grand Prix Motocross nabij de Bergen in Wanroij.

Maar ook hier werd weer snel een breuk geconstateerd en na een gesprek met de interim burgemeester waren we weer terug bij af om diverse redenen.

We hebben destijds als Stichting afgesproken om te wachten op de nieuwe gemeente LvC per 1 januari 2022 en daar opnieuw de gesprekken aan te gaan en te hopen op meer medewerking.

Het is tenslotte het grootste (sport)evenement met wereldwijde uitstraling dat binnen de gemeente Land van Cuijk georganiseerd zou kunnen worden.

Jeffrey Herlings wordt op woensdag 10 november 2021 in Mantova (I) opnieuw gekroond tot Wereldkampioen in de MXGP klasse, de zogenaamde Koningsklasse binnen de Motocross.

Na enige bemiddeling was Jeffrey Herlings bereid om op dinsdag 23 november 2021 al vroeg aan te schuiven bij de interim burgemeester Marcel Fränzel van de gemeente Sint Anthonis. Daarbij kreeg Jeffrey een boek Houdoe Sint Anthonis overhandigd inclusief een bos bloemen en een erepenning.

Nu al terugkijkend is dit een historisch en memorabel moment dat de vijfvoudig Wereldkampioen Motocross Jeffrey Herlings zijn voetsporen heeft achter gelaten op dit gemeentehuis.

Het gemeentehuis zal een dezer dagen namelijk gaan sluiten en de gemeente Sint Anthonis zal per 1 januari 2022 opgaan in de nieuwe grotere gemeente Land van Cuijk.

Wij blijven onze ambities volgen, de organisatie van een MXGP Motocross binnen Land van Cuijk.

Stichting MXGP Sint Anthonis

Marcel Hermans (voorzitter)

Interim burgemeester van de gemeente Sint Anthonis Marcel Fränzel overhandigt een bos bloemen aan Wereldkampioen Jeffrey Herlings

Interim burgemeester Marcel Fränzel aan de colletafel met meervoudig Wereldkampioen Motocross Jeffrey Herlings

Jeffrey Herlings maakte een ontspannen indruk met zijn RedBull cap. 

 
27.05.2017 MXGP Ernée - vlnr (F) Peter Herlings (vader van Jeffrey) & Jeffrey Herlings & Marcel Hermans (promotor MXGP Sint Anthonis)