Recensie Boek Jan Clijnk - Het Atoomkanon van Helmond

 

Een recensie van het Boekwerk "Jan Clijnk - Het Atoomkanon van Helmond" is gepubliceerd in het bekende blad Moto73 door de schrijver van "Adel in het Zadel" Frans Geurts uit Westervoort. Daarvoor onze hartelijke dank.

 Bron: Moto73