23-12-2014

Een voorspoedig 2015

Het bestuur van de Stichting Reünie Motocross der Azen wenst u allen een voorspoedig 2015.

Het jaar 2014 zal bij ons de boeken ingaan als een zeer memorabel jaar met zowel een succesvolle reünie Motocross der Azen op 20 & 21 sept j.l. alswel het boekwerk Motocross der Azen - een Gouden Tijdperk.